Training

Japanse krijgskunst

De Aiki Aanpak is ontwikkeld door Aalt Aalten. Deze werkwijze is afgeleid van de basisprincipes van de Japanse krijgskunst Aikido en passen we toe in het bedrijfsleven, voornamelijk in de vorm van managementtrainingen en leiderschapstrainingen. Aikido is een Japanse krijgskunst. Hierin gaat het niet over winnen en verliezen, het gaat erom dat eenieder beter uit de ontmoeting komt. Aikido zou je dan ook kunnen omschrijven als de kunst van het inschakelen. De Aiki Aanpak is een manier om het gedachtegoed van Aikido in het dagelijks leven te integreren. ‘Ai’ betekent harmonie, ‘ki’ staat voor (liefdevolle) aandacht voor het grote geheel, voor de ander en voor jezelf.

Innerlijke kracht

De Aiki Aanpak is in essentie gericht op het ontdekken van de eigen innerlijke kracht. Je bent dan geen gevolg meer, maar oorzaak. Je leeft en werkt dan vanuit je midden. Tegenwoordig is het steeds moeilijker voor mensen om overeind te blijven in een steeds sneller bewegende en veranderende omgeving. Wellicht komt dit door de neiging van mensen om zekerheden buiten zichzelf te plaatsen, in plaats van deze aan zichzelf te ontlenen. Dit levert stress op, wat een grote belemmering kan zijn voor veranderingsprocessen. Velen vallen om, mensen met een burn-out worden helaas steeds jonger. Veel werkgevers willen hun personeel daarom kennis laten maken met thema’s als innerlijke kracht, leiderschap, vitaliteit en authenticiteit. Onze Aiki Aanpak is uitermate geschikt voor deze thema’s. Als je de eigen oerkracht herontdekt, zijn vitaliteit en leiderschap een natuurlijk gevolg. Voor het deelnemen aan deze training is geen ervaring in de krijgskunst vereist. Het gaat over de filosofie met de praktische toepassingen die aan den lijve ervaren worden. Deze training is dan ook zeer populair als onderdeel of module in leiderschapstrainingen, onderhandelingstrainingen, teambuilding en ontwikkelingstrainingen.

De Aaltens

Ontmoet de familie Aalten

 • Aalt Aalten
  Op mijn twintigste ben ik begonnen met het beoefenen van Judo, Jiu Jitsu en Karate. Vechten stond mij vreselijk tegen en toch hield ik mij er zeer intensief mee bezig. Al snel woonde ik voor het eerst een demonstratie Aikido bij en kwam daar thuis. In Aikido ging het niet over vechten maar over ontmoeten, over naast de ander staan. Het ging over principes van moeiteloos bewegen, over zijn, jezelf zijn, want dan gaat alles als vanzelf. Door Aikido werd mijn levensthema duidelijk; ‘krijgskunsten in het dagelijks (bedrijfs)leven’ en hier heb ik mijn leven aan gewijd. Het is fascinerend om anderen -die geen krijgskunsten beoefenen- daarmee kennis te laten maken. Sinds deze ingrijpende ontmoeting met Aikido geef ik al vijftig jaar trainingen tot op de dag van vandaag, wereldwijd. Mijn verhaal is altijd actueel en uniek gebleven, het heeft nooit aan belang ingeboet. Voor mij is het verhaal iedere keer - zelfs na duizenden trainingen in de afgelopen decennia - nog even verbazingwekkend en zinvol.

  Mijn dochter Daniëlle en zoon Evert zijn opgegroeid met de principes van de Aiki Aanpak. Daniëlle en Evert geven inmiddels al vele jaren trainingen in de Aiki Aanpak en als team of zelfstandig kunnen wij veel bedrijven bedienen. Hoe bevoorrecht voel ik mij dat ik met hen samenwerk!

  Email: aalt@aikiaanpak.nl
  Telefoon: 06-10947890
 • Daniëlle Aalten
  Ik ben afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als filosofe en waar ik me mijn hele leven mee bezig houd is de filosofie achter de Japanse krijgskunst Aikido. Net als mijn broer Evert stond ik op mijn vijfde op de mat bij mijn vader Aalt Aalten en gaf demonstraties. Op mijn zestiende ben ik les gaan geven aan kinderen in de filosofie van Aikido; vooral kinderen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Vanaf die tijd ben ik met mijn vader mee gaan lopen en heb in honderden trainingen geassisteerd. Vanaf mijn twintigste ben ik Aiki trainingen gaan geven aan bedrijven, gemeenten en zorginstellingen, dat doe ik nu al twintig jaar. Aalt, mijn broer en ik geven samen regelmatig trainingen bij grote groepen, of als er meerdere groepen in één organisatie zijn.

  Door de Aiki Aanpak heb ik geleerd hoe weer snel te herstellen, die wetenschap geeft een gevoel van vertrouwen en rust. Dat houdt het voor mij na al die jaren nog steeds interessant. Er is altijd weer wat nieuws te ontdekken met elkaar in de training, nieuwe vragen, nieuwe toevoegingen. Zo ook in mijn dagelijks leven; mijn twee jonge kinderen zijn een voortdurende uitdaging in stressmanagement. Maar nog meer zijn zij voor mij voorbeelden van creativiteit, vitaliteit en verbinding.

  Email: danielle@aikiaanpak.nl
  Telefoon: 06-14340804
 • Evert Aalten
  Als zoon van Aalt Aalten groeide ik op met Aikido en zijn Aiki Aanpak. In de dojo vonden veel trainingen van mijn vader plaats en als jongetje gaf ik, samen met mijn zus, demonstraties. Deze opvoeding -of manier van leven- had een grote invloed op mijn bestaan. Naast Aikido werd ik van jongs af aan óók gegrepen door muziek en reizen. Ik behaalde een Mastertitel in de Muziekproductie en studeerde Culturele Antropologie. Muziek en antropologie hebben me een kijk op de wereld gegeven die sterke overeenkomsten vertoont met de Aiki Aanpak. Door mijn kennis van muziek, antropologie en de Aiki Aanpak te verbinden is mijn eigen versie van de Aiki Aanpak ontstaan. Zelfde verhaal en aanpak, waarin naast Aikido ook mijn ervaringen in het buitenland en de muziek- en filmindustrie een bijzondere invalshoek vormen.

  In de afgelopen jaren heb ik met mooie klanten in het bedrijfsleven mogen werken en beschouw het als een groot voorrecht dat ik mensen mag raken met een verhaal dat tot het (her)ontdekken van de eigen kracht leidt. Deze kracht is juist aanwezig als je in verbinding met jezelf, de ander en de wereld staat. Kracht in verbinding dus!

  Email: evert@aikiaanpak.nl
  Telefoon: 06-42171400

Referenties

Enkele van onze klanten

Contact

Email

Stuur een email:
info@aikiaanpak.nl

Telefoon

Voor meer informatie:
Aalt: 06-10947890
Daniëlle: 06-14340804
Evert: 06-42171400

Maatwerk

Neem contact op voor trainingen op maat.